Vis meny English

Tenker du noen ganger "jeg har alltid vært sånn"?

Å lære noe nytt er svært viktig for den dimensjonen ved lykke som handler om personlig vekst og utvikling, og følelser som engasjement, inspirasjon og flyt.

Rådet for Psykisk Helse hadde for 10 år siden en landsomfattende kampanje om hverdagslykke. Dette var et fantastisk godt bidrag for å spre nyeste forskning rundt hva som skaper lykke og hva man selv kan gjøre. God Morgen Norge på TV2 fulgte kampanjen, og jeg var i studio for å snakke om betydningen av læring (innslaget kan du se her). I dag viser den samme forskningen seg å være like relevant.

Å lære noe nytt viser seg nemlig å være svært viktig for den dimensjonen ved lykke som handler om personlig vekst og utvikling, og følelser som engasjement, inspirasjon og flyt (kalt eudaimonia på fagspråket).

Men potensielle læringssituasjoner kan dessverre også gjøre det stikk motsatte av å skape lykke. Det kan skape både frustrasjon, ubehag og skamfølelse. Det kommer nemlig an på hvilket tankesett du har i de ulike utfordringene du møter. Tanksett handler om de indre teoriene du har om deg selv, og hvordan du vurderer dine muligheter til å påvirke utfallet av situasjonene du møter. Med referanse til Carol Dweck og hennes forskning, kan jeg gjøre det enkelt og dele tankesettene inn i to hovedkategorier: Vekstorienterte og fikserte tankesett.

Har du fikserte tankesett, har du fokus på prestasjon og resultat, og er opptatt av hva andre sier? Det er ofte fikserte tankesett som ligger bak utsagn som ”typisk meg”, ”jeg har alltid vært sånn”, ”jeg kommer aldri til å lære meg matte for det ligger ikke til meg”. Med slike tankesett er det lite sannsynlig at vi kommer til å prøve å skape endring i oss selv, når vi på forhånd tror at det er utenfor vår kontroll. Og problemet oppstår når vi møter motgang. Da blir fikserte tankesett en kilde til negative følelser som frustrasjon og skam. ”Huff jeg burde aldri har gjort det”, ”Hva tenker de om meg nå..”. Det er en lite nyttig reaksjon for læring, fordi vi med stor sannsynlighet vil unngå framtidige situasjoner hvor vi blir utfordret på de samme tingene.

Er du vekstorientert, har du fokus på prosessen, på utvikling og muligheten til å lære noe nytt. ”Ja det høres spennende ut, det vil jeg prøve”, ”det har jeg aldri fått til før, men om jeg gjør (sånn og sånn), så går det kanskje bra”. Gjør vi feil er det helt greit, for også da har vi lært noe som kan komme til nytte senere. ”Ok, jeg var ikke godt nok forberedt, neste gang skal jeg gjøre det bedre”.

Så hvordan feirer du? Feirer du bare framgang som anerkjennes av andre, eller enda verre, puster lettet ut når du har levd opp til forventninger? Kanskje du feirer feil. For noen ganger bør man faktisk også feire feilen vi begår. Betydning av å ferie suksess er viden kjent for å skape både motivasjon og læring, men vær klar over at det å gjøre feil også kan være suksess – nettopp fordi det ligger læring i det. Og det ligger 40 års forskning bak disse teoriene som tydelig viser at vekstorienterte mennesker med fokus på læring har mer motivasjon, har bedre selvtillit, tar flere utfordringer, har større sannsynlighet for å nå mål.

Dere som følger meg og mitt arbeid vet at jeg er opptatt av valg. Også her er rådet mitt klart: Vær bevisst på hvilke tankesett du velger – velg å ha fokus på læring heller enn prestasjon. Velg å ha fokus på prosessen heller enn om du har levd opp til andres forventninger. For tankesett er noe vi utvikler gjennom erfaringer, oppdragelse og sosial påvirkning. Det betyr at de er lært, og kan læres om. Har du fokus på læring, vil du alltid lykkes, fordi uansett hvor galt det går har du alltids lært noe nytt, en erfaring som vil være nyttig å ha med seg til neste gang du møter en lignende utfordring.

Lykke til!

Veiledningsprogram: Styrkebasert lederutvikling
Verdibasert og etisk ledelse