Vis meny English

Kurs i Job-crafting

Hvordan ser den optimale arbeidshverdagen din ut? Hvem er du sammen med? Hva gjør du? Hvilke utfordringer står du i, og hvordan overkommer du disse? Vi tilbringer mye av vår tid på arbeid, og hvordan vi har det på jobb er tett knyttet til hvordan vi har det ellers i livet.

Læringsmål: Etter dette kurset vil du få:

 • Praktisk verktøy for å crafte din egen jobb
 • Kunnskap og innsikt i forholdet mellom kravene du møter i din jobb og ressursene du har til å håndtere de
 • Kunnskap og innsikt i dine verdier og personlige styrker og hvordan anvende de
 • Sentrale teorier og forskningsfunn om hva som fører til økt engasjement og prestasjoner
 • Innsikt til et rammeverk for Job-Crafting for egen eller andres rolle
 • Utarbeide utviklingsplan for hvordan optimalisere egen arbeidshverdag i tråd med JD-R

Ved å benytte oss av teori og forskning knyttet til Job-demand-resources (JD-R) og job-crafting vil vi i Mind: gi deg et innblikk i hvordan du kan skreddersy din egen arbeidshverdag for å fungere og prestere best mulig. Dette kurset passer for ledere, HR og medarbeidere som ønsker å være proaktiv og ta styring over egen arbeidssituasjon, mer enn å passivt godta sine omgivelser og betingelser. Når man tar styring over egen situasjon bidrar det til en større grad av kontroll over arbeidshverdagen. Følelsen av eierskap og kontroll viser seg å ha stor betydning for motivasjon og engasjement. Ved å re-designe det vi gjør på jobb; med andre ord skreddersy oppgaver, tilpasse relasjoner og re-evaluere oppfatninger av jobben vår, kan crafting bidra til økt engasjement, jobbtilfredshet og prestasjon Vi ser frem til å dele vår kunnskap med deg og bidra til økt jobb-engasjement!

Kursets innhold

Det er totalt 6 samlinger. De tre første vil vare i 1,5 time, mens de tre siste vil vare i 1 time.

 • Samling #1 - Jobb-krav ressursmodellen: Et forskningsbasert rammeverk
 • Samling #2 - Dypdykk i ressurser – verdier og styrker
 • Samling #3 - Dynamikken mellom jobb-krav og ressurser: Ha det bra versus fungere godt
 • Samling #4 - Når krav blir ressurser: Hva er handlingsrommet?
 • Samling #5 - Bygg ressursene: Hvordan skape merverdi?
 • Samling #6 - Oppsummering - erfaringsdeling og forankring for videre utvikling

Praktisk info

Gjennomførelse: Kurset foregår live gjennom streamingtjenesten Zoom med ukentlige samlinger. Ta kontakt for mer informasjon om tidspunkter.

Deltakelse: Pris – 4990.- per person – max antall 12 personer per kurs (Skreddersydde kurs tilbys bedrifter dersom det er ønskelig)

Kurs-plattform: Alt av kursmateriell, dialog, diskusjon gjennomføres i Kajabi.

Veiledning/fasilitering: Kurset fasiliteres gjennom Zoom – her har vi tilgang på virtuelle møterom

For påmelding og registrering av interesse ta kontakt - post@mind.no

Nå dine mål
God selvledelse og balansen mellom krav og ressurser