Vis meny English

Håkon Tveiterås

Håkon har en Master i Psykologi og omfattende kursing og trening i konflikthåndtering. Han anvender kunnskapen til å løse problemer og fremme god ledelse og konstruktive samarbeidsrelasjoner.

Verdier

Ekthet, rettferdighet, kreativitet og mot er blant Håkons viktiste verdier. Han er en utpreget relasjonsbygger, og på sitt beste når han kan bidra til å snu fastlåste situasjoner til konstruktivt samarbeid.

Erfaring

Har bred erfaring fra anvendt psykologi innen ledelse, konflikthåndtering og veiledning på individ- og gruppenivå. Han har jobbet mye med formidling av faget gjennom foredrag og kurs for offentlig og privat sektor og har i tillegg flere styrelederverv.

Utdanning

Håkon har en Master i Psykologi fra UiT og skrev sin avhandling om hvordan autentiske ledere fremmer innovasjon. I tillegg er han utdannet markedsøkonom fra BI og har en rekke utdanningskurs innen mekling, konfliktløsning, faktaundersøkelse og styreledelse.

Bente Olaussen
Magnus Ingebrigtsen